Počítače, digitálne zariadenie, mobily a podobné veci sú všade okolo nás. Nevieme bez nich existovať. Čo všetko nám uľahčujú práve tieto digitálne zariadenia? Každý človek vlastní svoj mobil. Na ňom má celý život. Svoje fotografie, videá, e-maily, svet sociálnych sietí, telefónne čísla a iné potrebné veci. Rôzne aplikácie nainštalované práve v mobiloch nám uľahčujú život. Patrí k nim platenie v obchodoch, kontrolovanie srdcového tepu, meranie tlaku, krokomer a podobne. Chceme mať informáciu o všetkom, čo sa deje s naším telom, ale aj v osobnom živote.

 

mobilný telefón

 

Stolný počítač má už doma skoro každý. Možno niektorí ho už nahradili len laptopom alebo smart hodinkami, či len mobilom. Voľakedy sme mali každý stolný počítač. Na počítači sme radi písali v rôznych programoch, napríklad Word, Office, Powerpoint alebo využívali internetové prehliadače, či programy na počúvanie hudby. Pamätáte sa ešte na časy, kedy sa pomocou počítača napaľovali cédečká? V tej dobe to robil každý. Bežne sme si vymieňali cédečká s napálenou hudbou. Neexistovali ešte také výkonné mobilné zariadenia. Na počúvanie cédečiek sme používali CD prehrávače. Nemohli sme ich prenášať alebo brať so sebou na prechádzky, či na športovanie. Ak sme chceli počúvať hudbu, museli sme si ju pustiť u seba doma. To boli časy.

 

 

laptop

 

 

Doba smeruje dopredu. Od vtedy sa vymysleli výkonné mobily, ktoré nahradili tablety. Počítače sa tiež zdokonalili v rýchlosti, v úložnom priestore, ale aj vo výkonnosti. Hudbu je možné počúvať už pomocou bezdrôtových slúchadiel, mp3 prehrávačov alebo iných vylepšených technológií. Doba ide vpred a práve pre to aj my musíme ísť dopredu s ňou. Novinkou sa stalo platenie za tovar hodinkami alebo mobilom. Stačí mať v mobile digitálnu kartu a viete ňou zaplatiť všade. Nemusíte nosiť plastovú platobnú bankomatovú kartu so sebou. Aj hodinkami je to jednoduchšie. V smarthodinkách nájdete aj svoje kontakty, ktorým môžete zavolať, či smart hodinkami viete už aj robiť fotografie. Navyše ich máte stále so sebou na vašej ruke.